Цени

  • венозно вливане - 50лв. /в рамките на 1 час/
  • поставяне на абокат - 30лв.
  • венозна инжекция - 25лв.
  • мускулна инжекция - 20 лв.
  • подкожна инжекция - 20 лв.
  • поставяне на уретрален катетър - 60 лв.
  • клизма - 50 лв.
  • превръзка   -  

            септична - 35лв.                                    

            асептична - 25лв.

 

Обади се